Garantie & Reparatie

Defect bij ontvangst
Producten worden door ons voor verzending uitvoerig getest en gecontroleerd op eventuele gebreken. Hierdoor is de kans op het ontvangen van een product met gebreken zeer klein.
Als een product toch in een verkeerde staat aankomt, neem dan direct contact op. Bootvissers zorgt zo snel en goed mogelijk voor een oplossing.

Garantie
Volgens de Nederlandse wet heeft u recht op een deugdelijk product, wat dat precies inhoud is niet echt vastgesteld maar kan als volgt omschreven worden: ‘Een deugdelijk product is een goed product dat je een bepaalde tijd op een normale manier kunt gebruiken.’ Wat u van een product kunt verwachten hangt af van wat de verkoper zegt, de prijs en het merk.
Als een product na veel gebruik is versleten hoeft het dus niet ondeugdelijk te zijn.
Ook bij schade na verkeerd gebruik is een product niet ondeugdelijk.
Een beschadiging van een rubberboot tegen een scherpe steen, valt niet onder de garantie.
Omdat deze regel redelijk vaag is hebben we de volgende garantievoorwaarden opgesteld.

Garantievoorwaarden
Bootvissers geeft u 1 jaar garantie op geleverde producten.

De door gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

De in het artikel genoemde garantie geldt voor een periode welke de importeur of fabrikant bepaalt en deze periode treedt in werking na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 • De artikel genoemde garantie geldt voor een periode welke de importeur of fabrikant bepaalt en deze periode treedt in werking na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld
 • Ontdekt u direct na aankoop dat het product tijdens transport defect is, dan lossen we dit zo snel mogelijk op door eventuele vervanging van het product. Controleer na ontvangst op schade en test het product zorgvuldig.
 • Wanneer het product binnen de garantietermijn van 1 jaar defect gaat door materiaalfouten, fabricagefouten, of ondeugdelijkheid dan wordt het kosteloos gerepareerd of vervangen. Bootvissers behoudt het recht van keuze voor vervanging of reparatie.
 • Reparatie of vervanging van het product verlengt of vervangt de originele garantietermijn niet.
 • Aangekochte producten moeten ten alle tijden op een normale manier worden gebruikt. Een transportkar voor het transporteren van een boot, en het veilig en droog opbergen van een buitenboordmotor of dieptemeter is belangrijk.
  Een dieptemeter dient na gebruik schoon en droog opgeborgen te worden.
  Bij ondeskundig of verkeerd gebruik kunt u geen beroep doen op de garantie.
 • Defecten veroorzaakt door invloeden van buitenaf vallen niet onder de garantie.
 • Schade ontstaan door eigen reparaties of herstelpogingen vallen niet onder de garantie.
 • Stuur het product samen met de pakbon in de originele verpakking en zo compleet mogelijk terug. Bootvissers is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan tijdens retourzendingen.
 • Bij reparaties die niet onder de garantie vallen of na de garantieperiode, worden verzendkosten in rekening gebracht.

 

Reparatie

 • Wanneer de leverancier heeft vastgesteld dat het kapotte product binnen de garantietermijn of garantievoorwaarden valt zal het kosteloos gerepareerd of vervangen worden. Valt het defect buiten de garantietermijn of garantievoorwaarden dan heeft u drie keuzes:
 • U gaat akkoord met de vastgestelde prijsopgave en ontvang het product na betaling gerepareerd retour.
 • U gaat niet akkoord met de vastgestelde prijsopgave en ontvang het product niet gerepareerd, na betaling van de verzendkosten retour.
 • U gaat niet akkoord met de vastgestelde prijsopgave en u wil het product niet retour ontvangen.

 

Een defect product opsturen

 • Heeft u een defect product, neem dan contact op via info@bootvissers.nl om de reparatie aan te melden.
  U ontvangt een antwoordformulier om het product kosteloos te verzenden. Heeft u een vraag over de garantie, stuur dan ook een foto van het defect mee.
 • Zorg er voor dat het product schoon en representatief is.
 • Verpak het product in een stevige doos met voldoende bescherming. Dit voorkomt schade tijdens het transport.
 • Het product moet compleet, inclusief eventuele accessoires verzonden worden.
 • Vul het retourformulier volledig in.